TRANG CHỦ  | THƯ ĐIỆN TỬ  |  DIỄN ĐÀN  | SƠ ĐỒ SITE  |  LIÊN HỆ  
GIỚI THIỆU CHUNG
    Lịch sử truyền thống
    Cơ cấu tổ chức
    Mạng lưới trường lớp
TIN TỨC VÀ SỰ KIỆN
    Tin tức văn phòng
    Tin địa phương
    Tin tức công nghệ
    Tin tức giáo dục
    Tập san GD-ĐT
H.ĐỘNG CHUYÊN MÔN
    Giáo dục mầm non
    Giáo dục tiểu học
    Giáo dục THCS
    Giáo dục thường xuyên
H.ĐỘNG ĐOÀN THỂ
    Hoạt động công đoàn
    Hoạt động Đoàn-Đội
    Khuyến học
    Các hoạt động khác
THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ
    Tài liệu/Học liệu
    Giáo án điện tử
    Ngân hàng đề thi
    Phần mềm
HỎI ĐÁP
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
Vũ Minh Huê
Bà Vũ Minh Huê-TP
Nguyễn Thúc Mạnh
Nguyễn Thúc Mạnh
Vũ Thành Đồng
Vũ Thành Đồng
LỊCH & THỜI GIAN
THĂM DÒ Ý KIẾN
Theo bạn: nữ cán bộ, giáo viên nghỉ chế độ hưu trí ở tuổi nào là phù hợp nhất?
55 tuổi
>55 tuổi
<55 tuổi
Ý kiến khác
LIÊN KẾT WEBSITE
Lượt truy cập
1470455
      TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HCM
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh: Đạo đức là cái gốc
Cập nhập ngày 9/4/2009
Sau Cách mạng tháng Tám năm 1945 thành công, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã sớm thấy nguy cơ đối với Đảng cầm quyền, không những là bệnh quan liêu hách dịch, vênh váo lên mặt quan cách mệnh, đè đầu cưỡi cổ dân mà cả nhiều thói xấu khác, rất dễ nảy sinh trong cán bộ, đảng viên, nhất là trong những người có chức, có quyền, như bệnh địa vị, công thần, cục bộ địa phương, bè phái; cái thói chỉ lo ăn ngon, mặc đẹp..., lo chiếm của công làm của tư, lợi dụng địa vị và công tác của mình mà buôn bán phát tài, lo việc riêng hơn việc công v.v...
Rõ ràng khi cách mạng đã giành được chính quyền và khi từ chiến tranh chuyển sang hòa bình xây dựng, những yêu cầu về đạo đức đối với cán bộ, đảng viên càng đòi hỏi phải tăng cường rèn luyện và tu dưỡng để đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ mới. Do đó, Chủ tịch Hồ Chí Minh càng  quan tâm hơn đến công tác xây dựng Đảng về đạo đức cách mạng. Trước lúc đi xa, Người viết trong Di chúc: "Đảng ta là một Đảng cầm quyền. Mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng; thật sự cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư. Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, người đầy tớ thật trung thành của nhân dân". Lời căn dặn cuối cùng của Người đã nói vắn tắt cái điều cốt tử nhất trong xây dựng Đảng cầm quyền, nó quyết định vận mệnh của Đảng, của Nhà nước, vận mệnh của cả chế độ - đó là đạo đức cách mạng. Theo  Người, đạo đức là cái "gốc" của người cách mạng. Người nói thật dễ hiểu, nhưng là cả một chân lý tuyệt đối: "Cũng như sông thì có nguồn mới có nước, không có nguồn thì sông cạn. Cây phải có gốc, không có gốc thì cây héo. Người cách mạng phải có đạo đức, không có đạo đức thì  dù tài giỏi  mấy cũng không lãnh đạo được nhân dân".


Có đạo đức cách mạng thì khi gặp khó khăn, gian khổ, thất bại cũng không sợ sệt, rụt rè, lùi bước. Vì lợi ích  chung của Đảng, của cách mạng, của giai cấp, của dân tộc và của loài người mà không ngần ngại hy sinh tất cả lợi ích riêng của cá nhân mình. Khi cần, thì sẵn sàng hy sinh cả tính mạng của mình cũng không tiếc. Đó là biểu hiện rất rõ rệt, cao quý của đạo đức cách mạng.


Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, thì đạo đức cách mạng nói tóm tắt là:


- Quyết tâm suốt đời đấu tranh cho Đảng, cho cách mạng. Đó là điều chủ chốt.


- Tuyệt đối trung thành với Đảng, với nhân dân. Đặt lợi ích của Đảng, của nhân dân lao động lên trên, lên trước lợi ích riêng của cá nhân mình. Vì Đảng, vì dân mà đấu tranh quên mình, gương mẫu  trong mọi việc.


- Ra sức học tập chủ nghĩa Mác-Lênin, luôn luôn dùng tự phê bình và phê bình để nâng cao tư tưởng và cải tiến công tác của mình và cùng đồng chí mình tiến bộ.


- Nghiêm chỉnh chấp hành mọi chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, làm gương mẫu cho quần chúng. Mọi cán bộ, đảng viên phải nêu cao tinh thần  trách nhiệm trước Đảng, trước nhân dân; phải ngăn ngừa và kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân. Phải đoàn kết nhất trí, chống bè phái, cục bộ.


- Luôn hòa mình với quần chúng, tin tưởng quần chúng, hiểu quần chúng, lắng nghe ý kiến của quần chúng; tổ chức quần chúng thành một khối đoàn kết chặt chẽ xung quanh Đảng; tuyên truyền, huy động quần chúng hăng hái thực hiện tốt các chính sách và Nghị quyết của Đảng. Cán bộ, đảng viên phải thực hiện tốt lời nói đi đôi với việc làm; phải có ý thức tổ chức, kỷ luật v.v...


Trong Đảng ta, các đồng chí Trần Phú, Ngô Gia Tự, Lê Hồng Phong, Nguyễn Văn Cừ, Hoàng Văn Thụ, Nguyễn Thị Minh Khai và nhiều đồng chí khác  đã vì dân, vì Đảng mà oanh liệt hy sinh, đã nêu tấm gương chói lọi của đạo đức cách mạng cho tất cả chúng ta học tập, noi theo.
Bác nói: Có đạo đức cách mạng  thì khi gặp thuận lợi và thành công cũng vẫn giữ vững tinh thần gian khổ,  chất phác, khiêm tốn, "lo trước thiên hạ, vui sau thiên hạ", lo hoàn thành nhiệm vụ cho tốt, chứ không kèn cựa  về mặt hưởng thụ; không công thần, không quan liêu, không kiêu ngạo, không hủ hóa. Đó là biểu hiện của đạo đức cách mạng. Người còn nói: Đạo đức cách mạng không phải trên trời rơi xuống. Nó do đấu tranh, rèn luyện bền bĩ hằng ngày mà phát triển và củng cố. Cũng như ngọc càng mài  càng sáng, vàng càng luyện càng trong. Cả cuộc đời hoạt động cách mạng, Bác Hồ luôn rèn luyện mình để trở thành người có đạo đức cách mạng. Theo đó, Người đã làm giàu truyền thống đạo đức của dân tộc Việt Nam bằng sự kế thừa tư tưởng đạo đức phương Đông,  những tinh hoa đạo đức nhân  loại; tấm gương đạo đức của các nhà sáng lập chủ nghĩa Mác đã nêu cho Người một mẫu mực về sự giản dị và sự khiêm tốn cao độ, Người đã học tập và hành động bởi các tấm gương ấy, với nếp sống giản dị, coi khinh sự xa hoa, yêu lao động, đồng cảm sâu sắc với người cùng khổ, hướng cuộc đấu tranh của mình vào công cuộc giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng con người.
Song, ngày nay một bộ phận không nhỏ trong cán bộ, đảng viên đã trượt ngã vào vũng bùn của chủ nghĩa cá nhân, vi phạm đạo đức cách mạng, không  thực hiện đúng lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh,  đã trở thành những phần tử quan liêu, xa dân, ức hiếp quần chúng, tham nhũng, hối lộ,  làm xói mòn niềm tin của nhân dân đối với Đảng. Cần luôn luôn ghi nhớ lời nhắc nhở cực kỳ sáng suốt của Chủ tịch Hồ  Chí Minh: "Một dân tộc, một Đảng và mỗi con người, ngày hôm qua là vĩ đại, có sức  hấp dẫn lớn, không nhất định hôm nay và ngày mai vẫn được mọi người yêu mến và ca ngợi,  nếu lòng dạ không trong sáng nữa, nếu sa vào chủ nghĩa cá nhân".
Chủ tịch Hồ Chí Minh cho rằng: "Đảng ta vừa là đạo đức vừa là  văn minh", là người khởi xướng và lãnh đạo mọi sự đổi thay của đất nước qua các giai đoạn lịch sử của cách mạng. Muốn tiếp tục đưa sự nghiệp cách mạng tiến đến đích cuối cùng, trước hết Đảng phải tự đổi mới, tự chỉnh đốn.
Tự đổi mới, tự chỉnh đốn là khẳng định sự vận động nội tại của Đảng cầm quyền trong quá trình lãnh đạo cách mạng, là sự nhận diện đúng quy luật vận động, phát triển của Đảng. Quán triệt tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng, chỉnh đốn Đảng vào cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng  hiện nay, trước hết mỗi cán bộ, đảng viên phải tăng cường học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, trên cơ sở đó,  nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân.
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh cũng đồng nghĩa với việc làm những phẩm chất chung, cơ bản nhất của đạo đức cách mạng là: Trung với nước, hiếu với dân; yêu thương con người; cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, là phẩm chất thường trực trong cuộc sống hằng ngày, phải trở thành giá trị bất  biến trong mọi môi trường,  mọi hoàn  cảnh, mọi cơ chế kinh tế của người cán bộ, đảng viên. Điều đó cũng lý giải vì sao sự suy thoái chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên hiện nay có  nguyên nhân chủ yếu từ sự suy thoái ở phẩm chất này. Do vậy, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, mỗi cán bộ, đảng viên của Đảng phải không ngừng tu dưỡng đạo đức suốt đời; phải nêu gương về đạo đức, trở thành tấm gương sáng để quần chúng noi theo, để quần chúng tin yêu, mến phục.

Tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là ngọn đuốc soi sáng trong cuộc vận động  xây dựng, chỉnh đốn
Đảng hiện  nay.

(  BBT )


Các tin khác
   Chúng con lại về thăm Người!
   Hồ Chí Minh – Tên người sáng mãi
   Tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh - vĩ đại mà bình dị
   BÁC HỒ LẨY KIỀU VỚI NỖI NIỀM: Miền Nam luôn ở trong trái tim tôi
   Chủ tịch Hồ Chí Minh, hiện thân đạo đức – văn minh của Đảng và dân tộc ta
   Yêu thương con người - nét đẹp vĩnh hằng trong chuẩn mực đạo đức Hồ Chí Minh
   Trường Trung học cơ sở Lương Thế Vinh, thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”
   Sơ khảo cuộc thi kể chuyện tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh học sinh trường THCS Lương Thế Vinh
   Tư cách công dân và năng lực hội nhập
   Vinh danh 80 sinh viên học tập và làm theo lời Bác
   Tuổi trẻ Yên Bái: Sống đẹp - làm theo lời bác
   Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” là cơ hội giúp cho ngành GD thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển GD
   Vàng Thị Ly - một đoàn viên xuất sắc
   Tuổi trẻ làm theo lời Bác - Nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả
   Phụ nữ Bắc Giang học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Tìm theo ngày tháng năm:
TIN TỨC SỰ KIỆN

Sản phẩm tín dụng, vay không tài sản bảo đảm (20/5)

Thông báo kết quả tuyển dụng Viên chức sự nghiệp Giáo dục Đào tạo huyện Văn Yên năm học 2014-2015 (14/2)

Thông báo kết quả xét tuyển đặc cách viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo huyện Văn Yên năm học 2014-2015 (2/2)

Điểm thi tuyển dụng viên chức sự nghiệp Giáo dục Đào tạo huyện Văn Yên năm học 2014-2015 (2/2)

Thông báo lịch thi kiến thức chung; thi chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành tuyển dụng viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào huyện Văn Yên năm học 2014-2015 (16/1)

Công văn Số 17/SNV-CB,CC,VC về việc tuyển dụng viên chức đối với thí sinh đào tạo theo Đề án (15/1)

Thông báo thí sinh đủ điều kiện dự tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo huyện Văn Yên năm học 2014-2015 (9/1)

Công văn Số 965/SNV-CB,CC,VC của Sở Nội vụ tỉnh Yên Bái ngày 24 tháng 12 năm 2014 về việc giới hạn tài liệu ôn thi môn: Kiến thức chung (31/12)

Hướng dẫn nội dung ôn tập phần chuyên môn nghiệp vụ chuyên ngành cho thí sinh đăng ký tuyển viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo năm học 2014-2015 (28/12)

Thông báo thí sinh đủ điều kiện xét tuyển đăch các viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo huyện Văn Yên năm học 2014-2015 (28/12)

LỊCH CÔNG TÁC
   Lịch công tác của đơn vị
   Lịch công tác của lãnh đạo
   Lịch công tác của cá nhân
TRA CỨU KẾT QUẢ THI, TN
   Kết quả xét TN Tiểu học
   Kết quả xét TN THCS
   Kết quả thi HSG các cấp
VĂN BẢN & BIỂU MẪU
   Văn bản, biểu mẫu pháp quy
   Văn bản, biểu mẫu nội bộ
CA KHÚC QUÊ HƯƠNG

TRA CỨU TỪ ĐIỂN
 

LIÊN KẾT NHANH
VAN YEN DISTRICT DEPARTMENT OF EDUCATION AND TRAINING
Address: 3 Street - Mau A Town - Van Yen District - Yen Bai Province
Tel: 0293.834.110 - Fax: 0293.834.447 / Email: pgddt.vanyen@yenbai.edu.vn
Copyright 2009 vanyen.edu.vn® - All Rights Reserved